Info voor aanvoerders

Vanaf het seizoen '16/'17 werken we met het digitaal wedstrijdformulier. Download de app Wedstrijdzaken in de Appstore of Google Play. Hier vind je jullie programma en kan je het formulier digitaal ondertekenen. Zorg dat er iedere wedstrijd iemand is die deze app heeft!

Kleding wordt in principe geregeld via de club. Alle kleding die je krijgt, is in bruikleen en lever je dus weer in als je de club verlaat. Neem voor het bestellen van kleding contact op met Joran.